Min Norskavlede Tobakk (Sköyen)

Tillverkas av: NORGE, Sköyen

Norskodlad tobak från andra världskriget.