Micks Mint

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Micks Mint var ett svenskt snus som tillverkades av Svenska Tobaks AB mellan 1980-1985.