Cigarrettaffall, n:r 622

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Sekunda tobak utgiven av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1917. Tidigare tillverkad av F.H. Kockum i Malmö.