Cigarrcigarett No. 6 (Helsingborg)

Tillverkas av: Helsingborgs Cigarr- och Tobaksfabriks AB

Cigarrcigarett (cigarill) tillverkad av Helsingborgs Cigarr- och Tobaksfabrik AB