Cigarravfall, n:r 607

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Överskott från cigarrtillverkningen som såldes i lösvikt som röktobak.
Tillverkades 1915-1941 av Svenska Tobaksmonopolet.