Cigarravfall N:r 2

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Försåldes både i paket och lösvikt.