Prince Lights Hård Pack

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Nikotinsvag variant av Prince förpackad i hård kartong. Tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet från 1988.