Prince LS, Hard top

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

”Långa Prince” i hård förpackning tillverkad av Svenska Tobaks AB 1964-1979.