Prince Röd

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB sedan 1961 på licens från Danmark.
Den första i en rad olika varianter.