75 år

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Jubileumscigarett för Svenska Tobaks AB 1915-1990. Tillverkad av House of Blend.

Baksidan visar en bild av tobaksmuséet på Skansen och ger en kort resumé av tobakshistoria 1518-1990.