300, N:r 300

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarrett med munstycke tillverkad 1919-1940.
1923 års pris var 2,5 öre per styck
1932 års pris var 25 öre för 10 st.