309

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

No. 309 tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1937.Såldes i pappask om 10 cigaretter.Framsidan har en bild av en ek.
Priset var 30 öre för 10 st 1920
Priset var 3 öre styck år 1923