Sweetscent, n:r 870

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Finspunnen tuggtobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet på dess fabriker i Charlottenberg och Arvika.

Tillverkades tidigare av J.L. Tiedemanns tobaksfabrik i Charlottenberg.

Såldes under 1950-talet huvudsakligen i Värmland.
Fick senare större spridning.
Strängen är 5 mm tjock, såsen söt och rullen pressad två gånger. Tillverkad av mörk virginiatobak.

1943 var priset för en förpackning á 250 gr. 9:50 kr. eller 95 öre för en bleckask.

1952 var priset 13 kr. för 250 gr. eller 1:30 kr. för en rulle.

Namnet är en försvenskning av ön Saint Vincent