Tärnan, N:r 49

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarr tillverkad
1932-1934
1939-1939
1943-1955

1940 var priset 12,50 kronor för låda om 50 st. och 1,25 kronor för ask om 5 st.
Varje cigarr förpackad i transparent papper.