Tiedemanns Virgina (STM)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Tidigare tillverkad av Tiedemanns i Charlottenberg.

Priset 1915 var 65 öre för ett paket á 100 gram.