Pepitas, n:r 201

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

 

Pepitas var cigariller som tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet 1951-1982.