Stockholms Stadsfullmäktiges 75-årsjubileum

Tillverkare: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Piptobak tillverkad 1938 av Svenska Tobaksmonpolet för jubileumsändamål. Ej till extern försäljning.