Kaptenen och ingenioren John Ericssons Tobak

Tillverkare: F.H. Kockums tobaksfabrik

 

Tobakskardus från Kockum. De tillverkade senare även cigarrer med namnet John Ericsson.