Kockum, F.H. Tobaksfabrik

Ort: Malmö

Företaget deltog med egen monter, n:r 2072, i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866.

 

 

 

Produkter

 

Expositions Lady Twist A och B
Isolde 
John Ericsson (Kockum)
Leopard Brand
Malmö Wapen
Rapé No 1
Snus no. 1
Superb
Sweetscent
Vega knaster
Ärligt och Godt

 

 

Personkoppling
Frans Henrik Kockum
Lorens Kockum
Anna Sofia Suell
Ola Plato

 

Fabriken vid Västergatan

 

 

Arbetare vid Kockums fabrik kring 1880