Kockum, F.H. Tobaksfabrik

Ort: Malmö

Företaget deltog med egen monter, n:r 2072, i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866.

1881 års fabriksberättelser uppger 261 anställda varav tre verkmästare, 66 manliga arbetare, 109 kvinnliga arbetare, 39 män under arton år och 44 kvinnor under arton år.

1884 års fabriksberättelser uppger 244 anställda varav tre verkmästare, 59 manliga arbetare, 89 kvinnliga arbetare, 37 män under arton år och 56 kvinnor under arton år.

 

 

Produkter

 

Expositions Lady Twist A och B
Havana Lux
Isolde 
John Ericsson (Kockum)
Kaptenen och Ingenioren John Ericssons Tobak
Leopard Brand
Malmö Wapen
Rapé No 1
Snus no. 1
Superb
Sweetscent
Vega knaster
Ärligt och Godt

 

 

Personkoppling
Frans Henrik Kockum
Lorens Kockum
Anna Sofia Suell
Ola Plato

 

Fabriken vid Västergatan

 

 

 

Reklam i 1890 års adresskalender

 

Malmö Stads adresskalender 1881

 

Arbetare vid Kockums fabrik kring 1880