Kockum, C.G. & Co, Malmö

Ort:Malmö

C.G. Kockum drev sedan 17 december 1889 tobaksfabrikation i Malmö. Som teknisk ledare anställdes Herman Heinrich Christian Kuhlemann som tidigare drivit egen fabrik i Hälsingborg.I slutet av 1890-talet övertog C.G. Kockum tobaksfabriken Hörstedt & k:i av änkan Anna Hörstedt.
Av aktiekapitalet bidrog C.G. Kockum med 6.000 kr och C.A. Lundquist 6.000 kr.
Lokalerna låg vid Kalendegatan 14 och finns kvar än i dag.
C.G.Kockum inregistrerade sitt fabriksmärke den 14 juli 1890.
Fabriksmärket bestod av ”En af två drakar uppburen sköld. I sköldens midt ett kors mellan bokstäfverna C. och G. Kockums tobaksfabrik. Öfverst i skölden årtalet 1889. Nederst Malmö”
1897 lämnade Lundquist företaget och startade egen fabrik i Stockholm.

Vid C.G. Kockums död 1902 övertog änkan Sigrun Heldi Kockum
(f. Hederström) företaget. Företaget kom på obestånd och trädde i likvidation. Det ombildades 1906 och överflyttades till Ystad.
En faktura från december 1903 visar en beställning 2.000 st cigarrer av märken Turken till ett nettopris av 28 kr per 1000 cigarrer.

Reklamannons från 1890 framhåller
”Stella” á 12 öre
”La Posta” á 12 öre
”De Tobaksplant” á 8 öre
tillverkade vid
C.G. Kockums Cigarrfabrik och försäljes av Joh. W. Nordin, Malmö, Telefon 29 18.

Andra cigarrmärken voro Flor de Tabacos, La Paloma, Ardorosa, Vasantasena, Darling, Singoalla, Flor de Melitta, Holländisches fabrikat, Star of Cuba,Amanda, Clary, Sultan, Sirena och Hermina.
Kardustobakerna Hvitt Papper och Blå fem bröder.
Snuset Bahia i blyaskar.
Snuset S:t Vincent i flaska och snuset Hörstedts blandning.

Produkter

Turken

Camilla

Personkoppling
Christian H H Kuhlemann
Carl Georg Kockum
Arvid Karl Lundquist