Leopard Brand

Tillverkas av: Kockum, F.H. Tobaksfabrik

Röktobak tillverkad av F.H. Kockums Tobaksfabriks AB i Malmö.
Plåtlåda med leopard på framsidan.