Expositions Lady Twist A och B

Tillverkas av: Kockum, F.H. Tobaksfabrik

Tuggtobak tillverkad av F.H. Kockums Tobaksfabrik i Malmö.
Tillverkades 1913-1915 av Förenade Svenska Tobaksfabriker under namnet Expositionstobak Lady Twist.
Trälåda om 425 gr. Fanns i kvaliteterna A och B vilket var märkt på kortsidan.
Såldes efter 1915 av Svenska Tobaksmonopolet under namnet Expositionstobak, N:r 856.
Övergick till pappkartong.

Förpackningen har en bild med två lober, en med Prince Albert och en med en jordglob med texten Exhibitor MDCCCLI (1851) vilket anspelar på världsutställningen 1851 i London.

Oklart om F.H. Kockums tobaksfabrik deltog i utställningen.

Utställnigen var den första Konst- och Industriutrställningen i världen och var i Hyde Park i London. Den invigdes den 1 maj 1851 av drottning Victoria och avslutades den 15 oktober samma år.
Prince Albert var beskyddare av organisationskommitén.

På utställningen deltog 13 937 företag från 94 länder varav England och dess kolonierna dominerade.
Utställningen kom att följas av flera varav den i Stockholm 1897 var en och där deltog en rad svenska tobaksföretag.