Ärligt och Godt (F.H. Kockum)

Tillverkare: F.H. Kockum, Tobaksfabrik

Röktobak från Kockums i Malmö, Samma märke tillverkades av en rad andra fabriker.