Malmö Wapen

Tillverkas av: Kockum, F.H. Tobaksfabrik

Röktobak i kardusförpackning tillverkad av F.H. Kockum i Malmö. År 1897 var priset per kilo 4.50 kr.