Malta

Tillverkas av: Tabacos, A.B.

Cigarrettmärke från A.B. Tabacos i Stockholm.