Tabacos, A.B.

Ort: Stockholm

A.B. Tabacos var ett dotterbolag till tobaksfirman P.C. Rettig & Co. i Åbo. Bolagsordningen antogs den 28 maj 1904.
I styrelsen ingick ingenjören Hjalmar Heimbürger, auditören Erik Martin och vice häradshövdingen Hugo Norman.
1904 var aktiekapitalet 150 000 kr men ökades redan 1905 till 300 000 kr.

 

Helsingfors-posten 10/7 1905

En stor andel av arbeterskorna togs från huvudfabriken i Åbo.
1914 lanserade man cigarretten Klubb N:o 102 som enligt en rapport från Heimbürger:

”går åt som smör för solen. Vi hafva på en enda vecka sålt öfver 400 000 st. och orderna inströmma ganska flitigt och komma åter från samma firma oupphörligen, hvilket bevisar, att den tyckes hafva utsigt att slå igenom”.

1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonoplet som inköpte tobakslagret.
Fastigheterna avyttrades förmånligt 1917.
Fabriken var belägen vid Pilgatan 9-11 i kv. Morellträdet på Kungsholmen och tillverkade enbart cigarretter.
Riks-telefon 1914: 8700
Allmänn telefon 1914: 98 88
Telegramadress: Tabacosbolag

Produkter
Elegant
K.S.S.S.
Klubb (A.B. Tabacos)
Klubb N:o 102
Lyra
Malta
Matti
Orient
Rajah No. 3, med guldmunstycke
S.S.S.
Svan No. 1
Äkta Rysk Cigarett No. 99

Personkoppling
Hjalmar Heimbürger