Tchamkerten & Co.

Ort: Stockholm

Firman Tchamkerten & Co. i Antwerpen inregistrerade den 25 maj 1912 en filial i Stockholm vid Norra Smedjegatan 18 (kv. Trollhättan 2).
Disponent var Ragnar Fridolf Uhnér (f.1881).
Arbetschef var belgiske medborgaren Alphonse Sabelin.

1913 avgick Uhnér och den 20 september 1913 ingick i hans ställe Elvira Magdalena Eugenia Hammarlind.
Samma år redovisas ett tiotal arbetare med en produktion av 2 860 000 st cigarretter.
Storsäljaren var cigarretten Araks.
1915 inlöstes företaget av Svenska Tobaksmonopolet.

I slutet av 1800-talet förföljdes och dödades en stor grupp aramenier i det Ottomanska riket vilket ledde till att flera flydde till Europa. Flera familjer slog sig ner i Belgien och grundade inte mindre än fyra cigarettfabriker.
En av dessa var Tchamkerten & Co. De andra var Matossian, Missrian, Emfiadjian. Dessa blev med tiden huvudarbetsgivare för invandrade aramenier.
Tchamkerten låg sedan 1907 vid Provinciestraat 16
men expanderade och 1913-1914 uppfördes Tchamkertens stora fabrik vid Plantin Moretuslei 67 i Antwerpen. Fabriken byggdes om 1955-56 för att slutligen år 2005 bli bostäder.
År 1919, efter Ottomanska rikets fall, inrymdes det Arameniska konsulatet i fabriksbyggnaden och konsul blev D. Tchamkerten.

Företaget hade verksamhet i Antwerpen, Genève, Alexandria, Köpenhamn, Kristiania (Oslo)och Stockholm.

Produkter
Araks

Personkoppling
Ragnar Uhnér
Alphonse Sabelin
Elvira Hammarlind

 

 

Fabriken i Antwerpen ombyggd till bostäder

 

 

 

Insidan av tobaksförpackning som visar fabrikerna i Antwerpen och Genève