Thomsson, Patrick

Ort: Stockholm

Patrick Thomsson var sannolikt av skotsk härkomst. Han erhöll den 30 maj 1689 resolution att driva tobaksspinneri i Stockholm. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.