Vega knaster (Kockum)

Tillverkare: F.H. Kockum tobaksfabrik

Tobakskardus från Kockums i Malmö med motiv från fartyget Vega.