Norrlandssnus Ljust No. 1

Tillverkas av: Söderhamns Snus- och Tobaksfabriksaktiebolag