Söderhamns Snus- och Tobaksfabriksaktiebolag

Ort: Söderhamn

Enligt kontrakt av den 19 mars 1901 övertog Söderhamns Snus- & Tobaksfabriksaktiebolag Broqvist & C:o Tobaksfabriksaktiebolag i Hudiksvall. Överlåtelsesumman var 33 000 kronor och då ingick fabriken vid tomt n:r 137 i västra delen av Hudiksvall.

Bolagsordningen för det nya bolaget hade sitt säte i Söderhamn och de antogs den 30 mars 1901.
Aktiekapitalet utgjordes av 75 000 kr.
Styrelsen bestod av grosshandlaren Carl Alfred Ohlson,(f. 1853 I Länghem, Västergötland) apotekaren Carl Fridlef Astolf Afzelius (f. 1842 i Enköping) och Helge Leopold Norén som disponent.

1902 avgick Carl Ohlson och han ersattes av flottningschefen Lars Olof Sundberg (f. 1854 i Skog) i Kingsta, Söderala socken.
Sundberg utträdde 1903 och han ersattes av handlanden August Felix Ohlson.

1906 års styrelse var handelsföreståndaren Lars Linder (f. 1862 i Torsåker, Gävleborgs län) i Ljusne, verkmästaren Carl Richard Andersson (f. 1872) och banktjänstemannen Helge Oscar Wilhelm Söderström i Söderhamn.

1907 ersattes Helge Söderström av banktjänstemannen Per Laurentius Jernberg.

Företaget överflyttades från Hudiksvall till Söderhamn men jag saknar för närvarande uppgifter på när detta skedde.
1 januari 1913 uppgick det i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

 

 

Produkter
Bocken
Norrlandssnus Patent N:o 1

Söderhamns Patent no 1

Personkoppling
Lars Petter Broqvist