Coronas i skrin, N:r 177

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1939-1942.

Förekom även i 1929 års priskurant.

Styckepris 1929 var 75 öre.
1940 var priset 42,50 kronor för skrin om 50 st.