Corona, N:r 178

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet:

1918-1918
1939-1942

Förekommer trots detta i 1929 års priskurant till ett styckepris om 60 öre.
1840 var priset 17,50 kr för låda om 25 st. samt 7 kronor för ask om 10 st.