Corona Mindre, N:r 107

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet, enligt uppgift, 1939-1984.

Förekommer dock redan i 1929 års priskurant till ett styckepris om 50 öre.
1940 var priset 30 kronor för låda om 50 st., 15 kronor för låda om 25 st.