Corona Mindre Special, n:r 106

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1951-1957.
1954 var priset 12 kronor för ett skrin om 10 cigarrer.