Corona Lyx, n:r 111

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1936-1942.
1940 var priset 21,25 kronor för bleckburk om 25 st. samt 8,50 kronor för ask om 10 st.