Mexico

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigaretter tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1918-1918.