Mexico Tobaksersättning

Tillverkas av: Tobaksersättningsföretag

Rund pappburk innehållande tobaksersättning.

Fabrikat okänt
Förekommer i reklam från 1918