Karvad Rökstång, ljus amerikansk, n:r 545

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1930-1941.