Karvad Bladtobak, n:r 539

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1919.
Såldes i pappask för 45 öre för 50 gram.
1916 var priset 45 öre för 50 grams pappask.

 

 

Övertagen från Tiedemann av Svenska Tobaksmonopolet. Märkt med nytt skattemärke