Karpathos, N:r 470

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av turkisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1921-1941.Fanns i både plain och de luxe typ.

1923 var styckepriset 10 öre.
Pris per styck år 1929 var 10 öre.
Priset 1932 var 4.50 kr för 50 st och 90 öre för 10-förpackning.