Karvad Rökstång, ljus, n:r 546

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad mellan 1930-1941 av Svenska Tobaksmonopolet.