Karvad Rökstång, mörk, amerikansk, n:r 590

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1930-1941.