Smokeless Whisky

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tillverkat av Svenska Tobaks AB 1973-1979. Det första portionsförpackade snuset.