John Silver Filter LS, hard top

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaks AB. 1976-1979.