John Silver Filter

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk filtercigarrett tillverkad av Svenska Tobaks AB sedan 1966.