John Ericsson, N:r 115

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1940-1942

Priset var 1939 5.50 kr per 10 st.
1941 hade priset per 100 st höjts till 6 kr.
Såldes i trälåda.

John Ericsson (1803-1889) var ingenjör och uppfinnare. Han emigrerade till Amerika och uppfann bland annat propellern. Han konstruerade även fartyget Monitor som besegrade Merrimac 1862 vid Hampton Roads.

Broder Nils var med och anlade Göta Kanal och den svenska stambanan.