Concordia, n:r 65

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1916.
Hette till en början La Concordia.

Priset 1916 var 25 kronor för 100 st.