Comtesse, N:r 496

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett av egyptisk typ innehållande en blandning av macedonisk och turkisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1926-1941.

Fanns i pappaskar om 10 st och 50 st.

 

 

50-pack i papp.

 

 

 

10-pack