Commerce, små, N:r 308

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett med munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1931-194?.
Priset 1932 var 50 öre för 20 st.